Главная > Учеба > Регіональна економіка. Тести.

Регіональна економіка. Тести.

61. Принцип обмеженого централізму розміщення виробництва реалізується у:

а) комплексному використанні природних ресурсів;

б) раціональному використанні трудових ресурсів;

в) визначенні найвигіднішої спеціалізації району з урахуванням територіального поділу праці

г) органічному поєднанні стратегічних інтересів країни й інтересів регіонів, підприємців, населення

д) всі відповіді вірні.

62. Регіональна політика характеризується такими напрямами:

а) співвідношення й взаємодія рушійних сил регіонального розвитку в державному, кооперативному, приватному та інших секторах національної економіки;

б) співвідношення державного й регіонального аспектів розвитку, центрального й регіонального рівнів управління;

в) зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів;

г) всі відповіді вірні.

63. Точка, зв’язки якої з довколишньою територією функціональні, – це:

а) центр;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;

д) виробничий комплекс.

64. Група промислових підприємств, взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами, а у низці випадків – спільністю технологічного процесу, що мають єдину систему розселення і обслуговуються спільною інфраструктурою, – це:

а) центр;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;

д) виробничий комплекс.

65. Територіальне сполучення об’єктів, що відіграють певну роль у розвитку даної території, – це:

а) центр;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;

д) виробничий комплекс.

66. Локальне виробничо-територіальне сполучення, де підприємства поєднуються тісними виробничими й виробничо-технологічними зв’язками, спільністю транспортно-географічного розміщення, загальними системами інфраструктури, – це:

а) центр;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;

д) виробничий комплекс.

67. Поєднання підприємств, об’єднаних виконанням єдиної господарської функції та взаємопов’язаних тісними виробничими стосунками таким чином, що вилучення якихось компонентів або порушення зв’язків знижує ефективність комплексу, обмежує або унеможливлює виконання господарських функцій, – це:

а) територіально-виробничий комплекс;

б) промисловий центр;

в) вузол;

г) промисловий вузол;

д) виробничий комплекс.

68. Взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якого ефект досягається завдяки вдалому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами, – це:

а) територіально-виробничий комплекс;

б) промисловий центр;

в) район;

г) технополіс;

д) виробничий комплекс.

69. Територія, що відрізняється від інших територій за сукупністю складових частин, які характеризуються єдністю, взаємозв’язком та цілісністю, котра є об’єктивною умовою, закономірністю раціонального розвитку даної території, – це:

а) територіально-виробничий комплекс;

б) промисловий центр;

в) район;

г) технополіс;

д) виробничий комплекс.

70. Науково-технічний центр, що забезпечує створення та впровадження нових розробок, – це:

а) територіально-виробничий комплекс;

б) промисловий центр;

в) район;

г) технополіс;

д) виробничий комплекс.


Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


  1. Комментариев пока нет.
  1. Трекбеков пока нет.