Главная > Учеба > Регіональна економіка. Тести.

Регіональна економіка. Тести.

31. Територіально-адміністративний район (регіон) – це:

а) частина територіального простору, в межах якого проявляються природні господарські та інші явища, відсутні на суміжних територіях;

б) частина території із сукупністю природних чи господарських явищ, які характеризуються показниками певного рівня інтенсивності їх прояву;

в) частина території з особливими якісними і кількісними характеристиками природних явищ, які визначають розміщення і характер видів господарської діяльності;

г) частина територіального простору, яка має населений пункт з заданими йому адміністративними функціями, наповнена природними і господарськими елементами.

32. Населений пункт чисельністю до 1000 осіб, населення якого здебільшого зайнято обробкою землі, – це:

а) селище;

б) мікрополіс (мале місто);

в) мезополіс (середньо місто);

г)  макрополіс (велике місто);

д) мегаполіс (дуже велике місто).

33. Населений пункт чисельністю до 50 000 осіб, населення якого здебільшого зайнято в місцевій промисловості та закладах інфраструктури, – це:

а) селище;

б) мікрополіс (мале місто);

в) мезополіс (середньо місто);

г)  макрополіс (велике місто);

д) мегаполіс (дуже велике місто).

34. Населений пункт чисельністю до 500 тис. осіб, населення якого здебільшого зайняте у місцевій промисловості, транспорті, торгівлі, фінансових установах, тощо, – це:

а) селище;

б) мікрополіс (мале місто);

в) мезополіс (середньо місто);

г)  макрополіс (велике місто);

д) мегаполіс (дуже велике місто).

35. Населений пункт чисельністю 0,6-5 млн. осіб, який набуває ознак територіально-виробничого комплексу, – це:

а) селище;

б) мікрополіс (мале місто);

в) мезополіс (середньо місто);

г)  макрополіс (велике місто);

д) мегаполіс (дуже велике місто).

36. Населений пункт чисельністю 6 – 15 млн. осіб, якому властивий високий рівень містобудування з ефектом поглинання близько розміщених населених пунктів, які втрачають свої назви, – це:

а) селище;

б) мікрополіс (мале місто);

в) мезополіс (середньо місто);

г)  макрополіс (велике місто);

д) мегаполіс (дуже велике місто).

37. Одиничний поділ праці передбачає поділ праці:

а) за професіями;

б) за ознакою однорідності виробництва;

в) за ознакою суміжності галузей виробництва;

г) всі відповіді вірні.

38. Частковий поділ праці передбачає поділ праці:

а) за професіями;

б) за ознакою однорідності виробництва;

в) за ознакою суміжності галузей виробництва;

г) всі відповіді вірні.

39. Загальний поділ праці передбачає поділ праці:

а) за професіями;

б) за ознакою однорідності виробництва;

в) за ознакою суміжності галузей виробництва;

г) всі відповіді вірні.

40. Одиничний поділ праці сприяє регіональній організації економіки на рівні:

а) виробничих об’єктів;

б) мікрополісів (промислових центрів), аграрних районів;

в) мезополісів ( промислових і транспортних вузлів), промислових і аграрних мезорайонів;

г) макрополісів (агломерацій);

д) мегаполісів, мегаекономічних районів.


Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


  1. Комментариев пока нет.
  1. Трекбеков пока нет.