Главная > Учеба > Регіональна економіка. Тести.

Регіональна економіка. Тести.

21. Соціально-економічні фактори розвитку й розміщення продуктивних сил у регіоні враховують:

а) чисельність трудових ресурсів, їхній територіально-галузевий розподіл і якісні характеристики;

б) розташування регіону;

в) наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення;

г) стан навколишнього природного середовища й природоохоронну діяльність;

д) санітарно-гігієнічні умови праці.

22. Серед якісних параметрів елементів територіальної структури економіки виділяють:

а) населення і розселення;

б) структуру населення за віком;

в) рівень народжуваності;

г) природні умови і ресурси;

д) інтенсивність показників природного руху груп населення зайнятості;

є) віддаленість населених пунктів.

23. Серед кількісних параметрів елементів територіальної структури економіки виділяють:

а) населення і розселення;

б) структуру населення за віком;

в) рівень народжуваності;

г) природні умови і ресурси;

д) інтенсивність показників природного руху груп населення зайнятості;

є) віддаленість населених пунктів.

24. Серед параметрів обширності елементів територіальної структури економіки виділяють:

а) населення і розселення;

б) структуру населення за віком;

в) рівень народжуваності;

г) природні умови і ресурси;

д) інтенсивність показників природного руху груп населення зайнятості;

є) віддаленість населених пунктів.

25. Районуванню притаманні такі ознаки, як:

а) диференціювання елементів територіальної господарської структури;

б) агломерування;

в) деполяризація;

г) всі відповіді вірні.

26. До постійних чинників районоутворення відносять:

а) рельєф, система підземних вод;

б) транспортна інфраструктура;

в) кількість промислових об’єктів;

г) всі відповіді вірні.

27.  До змінних чинників районоутворення відносять:

а) рельєф, система підземних вод;

б) транспортна інфраструктура;

в) кількість промислових об’єктів;

г) всі відповіді вірні.

28. Ареал – це:

а) частина територіального простору, в межах якого проявляються природні господарські та інші явища, відсутні на суміжних територіях;

б) частина території із сукупністю природних чи господарських явищ, які характеризуються показниками певного рівня інтенсивності їх прояву;

в) частина території з особливими якісними і кількісними характеристиками природних явищ, які визначають розміщення і характер видів господарської діяльності;

г) частина територіального простору, яка має населений пункт з заданими йому адміністративними функціями, наповнена природними і господарськими елементами.

29. Зона – це:

а) частина територіального простору, в межах якого проявляються природні господарські та інші явища, відсутні на суміжних територіях;

б) частина території із сукупністю природних чи господарських явищ, які характеризуються показниками певного рівня інтенсивності їх прояву;

в) частина території з особливими якісними і кількісними характеристиками природних явищ, які визначають розміщення і характер видів господарської діяльності;

г) частина територіального простору, яка має населений пункт з заданими йому адміністративними функціями, наповнена природними і господарськими елементами.

30. Басейн – це:

а) частина територіального простору, в межах якого проявляються природні господарські та інші явища, відсутні на суміжних територіях;

б) частина території із сукупністю природних чи господарських явищ, які характеризуються показниками певного рівня інтенсивності їх прояву;

в) частина території з особливими якісними і кількісними характеристиками природних явищ, які визначають розміщення і характер видів господарської діяльності;

г) частина територіального простору, яка має населений пункт з заданими йому адміністративними функціями, наповнена природними і господарськими елементами.


Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


  1. Комментариев пока нет.
  1. Трекбеков пока нет.