Главная > Учеба > Регіональна економіка. Тести.

Регіональна економіка. Тести.

11. До показників продуктивності та ефективності економічного потенціалу регіону слід віднести наступні:

а) чисельність населення;

б) рівень доходу населення;

в)  кількість і структура підприємств базових і соціальних виробництв;

г) вартість залученої праці;

д) валова додана вартість регіону;

є) всі відповіді вірні.

12. При формуванні в регіоні ціни споживача приймається до уваги:

а) грошова маса в регіоні;

б) коефіцієнт оборотності грошової маси;

в) собівартість одиниці продукції;

г) норма амортизації основного капіталу;

д) вірні відповіді а) і б).

13. При формуванні в регіоні ціни виробника приймається до уваги:

а) грошова маса в регіоні;

б) коефіцієнт оборотності грошової маси;

в) собівартість одиниці продукції;

г) норма амортизації основного капіталу;

д) вірні відповіді а) і б).

14. Енергетичні чинники розміщення продуктивних сил враховуються переважно при розміщенні підприємств:

а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

15. Водний чинник розміщення продуктивних сил враховується переважно при розміщенні підприємств:

а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

16. Трудовий чинник розміщення продуктивних сил враховується переважно при розміщенні підприємств:

а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

17. Сировинний чинник розміщення продуктивних сил враховується переважно при розміщенні підприємств:

а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

18. Транспортний чинник розміщення продуктивних сил враховується переважно при розміщенні підприємств:

а) хімічної промисловості;

б) кольорової металургії;

в) целюлозно-паперової, текстильної промисловості;

г) машинобудування;

д) будівельної промисловості.

19. Геополітичні фактори розвитку й розміщення продуктивних сил у регіоні враховують:

а) чисельність трудових ресурсів, їхній територіально-галузевий розподіл і якісні характеристики;

б) розташування регіону;

в) наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення;

г) стан навколишнього природного середовища й природоохоронну діяльність;

д) санітарно-гігієнічні умови праці.

20. Демографічні фактори розвитку й розміщення продуктивних сил у регіоні враховують:

а) чисельність трудових ресурсів, їхній територіально-галузевий розподіл і якісні характеристики;

б) розташування регіону;

в) наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення;

г) стан навколишнього природного середовища й природоохоронну діяльність;

д) санітарно-гігієнічні умови праці.


Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


  1. Комментариев пока нет.
  1. Трекбеков пока нет.