Главная > Учеба > Регіональна економіка. Тести.

Регіональна економіка. Тести.

141. Переробна кооперація представляє собою:

а) форму добровільного об’єднання людей для організації торгівлі, громадського харчування на селі, а також заготівлі сільськогосподарських продуктів і сировини;

б) форму добровільного об’єднання людей і їх капіталів для спільної організації підприємств переробки сільськогосподарської сировини, ресурсів лісу, виробництва будівельних матеріалів, сувенірів тощо.;

в) форму добровільного об’єднання власників транспортних засобів для здійснення перевезень вантажів і пасажирів;

г) форму добровільного об’єднання людей з приводу будівництва житлових будинків, гаражів.

142. Єврорегіон «Буг» передбачає співробітництво України з:

а) Польщею;

б) Білоруссю;

в) Словаччиною;

г) Румунією;

д) Молдовою;

є) всі відповіді вірні.

143. «Карпатський єврорегіон» передбачає співробітництво України з:

а) Польщею;

б) Білоруссю;

в) Словаччиною;

г) Румунією;

д) Молдовою;

є) всі відповіді вірні.

144. Єврорегіон «Нижній Дунай» передбачає співробітництво України з:

а) Польщею;

б) Білоруссю;

в) Словаччиною;

г) Румунією;

д) Молдовою;

є) всі відповіді вірні.

145. Єврорегіон «Дніпро» передбачає співробітництво України з:

а) Польщею;

б) Білоруссю;

в) Словаччиною;

г) Румунією;

д) Молдовою;

є) всі відповіді вірні.

146. Принцип комплексного розміщення виробництва практично реалізується у:

а) комплексному використанні природних ресурсів, включно з відходами, приміром, гірництва чи лісопиляння, видобуванням усіх корисних компонентів;

б) у раціональному використанні трудових ресурсів шляхом створення у регіоні такої структури господарства, за якої надається праця усім розмаїтим контингентам робочої сили;

в)  у створенні єдиної інфраструктури;

г) всі відповіді вірні.

147. Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва означає, що:

а) таке розміщення виробництва, за якого витримувалася б рівновага між виробничими потужностями, обсягом виробництва – з одного боку, та наявністю сировинних, енергетичних, водних, земельних, трудових, фінансових ресурсів регіону – з іншого;

б) визначення найвигіднішої спеціалізації району з урахуванням територіального поділу праці;

в) спосіб розміщення виробництва повинен стимулювати ефективний розвиток національних форм його організації;

г) органічно поєднуються стратегічні інтереси країни й інтереси регіонів, підприємців, населення.

148. Принцип комплексності розміщення виробництва означає, що:

а) таке розміщення виробництва, за якого витримувалася б рівновага між виробничими потужностями, обсягом виробництва – з одного боку, та наявністю сировинних, енергетичних, водних, земельних, трудових, фінансових ресурсів регіону – з іншого;

б) визначення найвигіднішої спеціалізації району з урахуванням територіального поділу праці;

в) спосіб розміщення виробництва повинен стимулювати ефективний розвиток національних форм його організації;

г) органічно поєднуються стратегічні інтереси країни й інтереси регіонів, підприємців, населення.

149. Принцип розміщення підприємств згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва означає, що:

а) таке розміщення виробництва, за якого витримувалася б рівновага між виробничими потужностями, обсягом виробництва – з одного боку, та наявністю сировинних, енергетичних, водних, земельних, трудових, фінансових ресурсів регіону – з іншого;

б) визначення найвигіднішої спеціалізації району з урахуванням територіального поділу праці;

в) спосіб розміщення виробництва повинен стимулювати ефективний розвиток національних форм його організації;

г) органічно поєднуються стратегічні інтереси країни й інтереси регіонів, підприємців, населення.

150. Принцип обмеженого централізму розміщення виробництва означає, що:

а) таке розміщення виробництва, за якого витримувалася б рівновага між виробничими потужностями, обсягом виробництва – з одного боку, та наявністю сировинних, енергетичних, водних, земельних, трудових, фінансових ресурсів регіону – з іншого;

б) визначення найвигіднішої спеціалізації району з урахуванням територіального поділу праці;

в) спосіб розміщення виробництва повинен стимулювати ефективний розвиток національних форм його організації;

г) органічно поєднуються стратегічні інтереси країни й інтереси регіонів, підприємців, населення.


Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


  1. Комментариев пока нет.
  1. Трекбеков пока нет.