Главная > Учеба > Регіональна економіка. Тести.

Регіональна економіка. Тести.

Тести з дисципліни “Регіональна економіка”.

Тесты по региональной экономике. Верные ответы выделены зеленым цветом.

1. Розкриває господарську діяльність окремих економічних суб’єктів — підприємств, фірм, домогосподарств, галузей тощо:

а) мікроекономіка;

б) макроекономіка;

в) міжнародна економіка;

г) всі відповіді вірні.

2. Розкриває господарську діяльність в межах держави в особі кабінету міністрів, центрального банку, центральних і місцевих органів влади:

а) мікроекономіка;

б) макроекономіка;

в) міжнародна економіка;

г) всі відповіді вірні.

3. Висвітлює взаємодію національних господарств, господарську діяльність наднаціональних органів:

а) мікроекономіка;

б) макроекономіка;

в) міжнародна економіка;

г) всі відповіді вірні.

4. Регіон – це економічний район, який виділяється:

а) спеціалізацією та структурою господарства;

б) природно – ресурсним та демографічним потенціалами;

в) соціально – економічними особливостями;

г) всі відповіді вірні.

5. Предмет регіональної економіки – це:

а) закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх пропорції по території;

б) територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти;

в) виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, принципів і методів функціонування регіональної економіки;

г) всі відповіді вірні.

6. Об’єкт регіональної економіки – це:

а) закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх пропорції по території;

б) територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти;

в) виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, принципів і методів функціонування регіональної економіки;

г) всі відповіді вірні.

7. Завдання регіональної економіки – це:

а) закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх пропорції по території;

б) територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти;

в) виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, принципів і методів функціонування регіональної економіки;

г) всі відповіді вірні.

8. Складовими об’єкта регіональної економіки є:

а) виробництво;

б) розселення;

в) територія;

г) інфраструктура;

д) вірні відповіді а) і в);

є) всі відповіді вірні.

9. До показників загальноекономічної характеристики регіону слід віднести наступні:

а) чисельність населення;

б) рівень доходу населення;

в)  кількість і структура підприємств базових і соціальних виробництв;

г) вартість залученої праці;

д) валова додана вартість регіону;

є) всі відповіді вірні.

10. До показників рівня життя населення регіону слід віднести наступні:

а) чисельність населення;

б) рівень доходу населення;

в) кількість і структура підприємств базових і соціальних виробництв;

г) вартість залученої праці;

д) валова додана вартість регіону;

є) всі відповіді вірні.


Страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


  1. Комментариев пока нет.
  1. Трекбеков пока нет.