Главная > Учеба > Бухгалтерський облік. Тести з відповідями.

Бухгалтерський облік. Тести з відповідями.

101. За умовою, що активи становлять 10000 грн., а капітал – 6000 грн. сума зобов’язань становить:

а) 16000 грн.;

б) 12000 грн.;

в) 8000 грн.;

г) 4000 грн.

105. Як впливає на власний капітал сума вилученого капіталу:

а) сума вилученого капіталу не враховується при визначенні підсумку власного капіталу;

б) сума вилученого капіталу додається при визначенні підсумку власного капіталу;

в) сума вилученого капіталу не впливає на власний капітал;

г) сума вилученого капіталу наводиться в балансі в дужках і враховується при визначенні підсумку власного капіталу.

115. Вкажіть, до яких змін привела господарська операція по зарахуванню на поточний рахунок банку короткострокової позички:

а) двох статей активу балансу;

б) збільшення статті активу балансу і збільшення статті пасиву балансу;

в) зменшення статті активу балансу і зменшення статті пасиву балансу;

г) двох статей пасиву балансу?

116. В активі знаходять своє відображення:

а) короткострокові позики банку;

б) товари й основні засоби;

в) грошові кошти й власний капітал;

г) доходи майбутніх періодів.

118. Операції I типу:

а) змінюють підсумок балансу;

б) не змінюють  підсумок балансу;

в) збільшують вартість майна підприємства;

г) порушують рівність активу і пасиву.

Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний представити авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:
а. 10 днів
б.1 дня
в 3 днів
г. 7 днів

Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний представити авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:

а) 10 днів;

б) 1 дня;

в) 3 днів;

г) 7 днів.


Страниц: 1 2 3 4


 1. Віталій
  25 Ноя 2015 из 18:34 | #1

  До складу рахунків джерел господарських засобів входять:
  а) рахунки забезпечення зобов’язань, рахунок “Резерв сумнівних боргів”;
  б) рахунок “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, рахунок “Доходи від реалізації”;
  в) рахунки власного капіталу, рахунки поточних зобов’язань;
  г) рахунок “Розрахунки з оплати праці”, рахунок “Непокриті збитки”.

 2. Виктория
  01 Ноя 2015 из 23:01 | #2

  Принцип послідовності передбачає:
  а) постійне (щорічне ) застосування підприємством обраної облікової політики;
  б) використання регістрів хронологічного запису господарських операцій;
  в) правильність віднесення доходів і витрат до звітних періодів;
  г) повноту відображення в обліку за звітний період усіх господарських операцій.

  Які з перерахованих понять не є елементами методу бухгалтерського обліку?
  а) оцінка
  б) документація;
  в) фінансова звітність;
  г) зобов’язання.

  Назвіть джерела утворення активів підприємства:
  а) основні засоби;
  б) власний капітал;
  в) виробничі запаси;
  г) грошові кошти.

  Узагальнення інформації про доходи підприємства здійснюється за допомогою рахунків класу:
  а) класу 4 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  б) класу 8 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  в) класу 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  г) класу 2 Плану рахунків бухгалтерського обліку.

  Бухгалтерський баланс складається на підставі:
  а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків;
  б) даних синтетичних рахунків;
  в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків;
  г) первинних документів.

  Натуральні вимірники призначені для:
  а) узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їхнього утворення, процесів і результатів діяльності;
  б) відображення в обліку кількості матеріальних цінностей по однорідних предметах;
  в) для обліку трудових витрат;
  г) обліку дебіторської заборгованості.

 3. 24 Фев 2013 из 18:34 | #3

  Ответ: в (3 дня)

 4. Alenka
  24 Фев 2013 из 18:24 | #4

  спасибо за помощь.

 5. Alenka
  24 Фев 2013 из 18:23 | #5

  Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний представити авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:
  а. 10 днів
  б.1 дня
  в 3 днів
  г. 7 днів

 6. 13 Дек 2011 из 13:16 | #6

  Александр, спасибо, добавил.

 7. Александр
  11 Дек 2011 из 19:29 | #7

  3. Уменьшение стоимости имущества записывается:
  а) в кредит активного счета;
  б) в дебит активного счета;
  в) в дебет пассивного счета;
  г) в кредит пассивного счета;
  Ответ: а)
  22. Оборот по дебету равен:
  а) обороту по кредиту этого счета;
  б) обороту по кредиту корреспондирующего счета;
  в) сумме всех операций, по дебиту этого счета
  г) сумме увеличения активов предприятия
  Ответ: в)
  33. Выберите активы, которые относятся к производственным запасам:
  а) готовая продукция;
  б) основные средства;
  в) денежные средства;
  г) сырье и материалы;
  Ответ: г)
  66. Снижение производственных запасов предприятия записывается:
  а) в кредит пассивного счета;
  б) в дебет активного счета;
  в) в дебет пассивного счета.
  г) в кредит активного счета.
  Ответ г)

 1. Трекбеков пока нет.