Главная > Учеба > Бухгалтерський облік. Тести з відповідями.

Бухгалтерський облік. Тести з відповідями.

39. Первинні документи повинні складатися:

а) після отримання відповідного наказу керівника;

б) перед закінченням року;

в) перед перевіркою контролюючих органів;

г) в момент проведення господарської операції.

45. Рахунки, призначені для обліку виробничих запасів:

а) пасивні;

б) активні;

в) забалансові;

г) активно-пасивні ?

46. Пасивні рахунки призначені для обліку:

а) запасів;

б) джерел  утворення майна;

в) коштів;

г) дебіторської заборгованості.

49. Кредитовий оборот по пасивному рахунку показує:

а) збільшення майна;

б) зменшення зобов’язань;

в) зменшення капіталу;

г) збільшення   джерел майна.

50. Взаємозв’язок рахунків, що виникає в результаті відображення на них господарських операцій подвійним записом, називається:

а) оцінка рахунків;

б) оборот рахунків;

в) кореспонденція рахунків;

г) таксування рахунків.

52. Вибрати пункт, у якому перераховані тільки пасивні статті:

а) статутний капітал; прибуток; інвестиції;

б) позика; кредиторська заборгованість;

в) витрати майбутніх періодів; цільове фінансування;

г)необоротні активи, додатковий капітал.

53. Активні рахунки – це рахунки, призначені:

а) для обліку капіталу;

б) для обліку зобов’язань перед кредиторами;

в) для обліку майна;

г) для обліку доходів та фінансових результатів.

57. По дебету активного рахунка відбивається:

а) залишок господарських засобів на початок місяця і їхнє збільшення;

б) залишок джерел господарських засобів на початок місяця і їх збільшення;

в) залишок господарських засобів на початок місяця і їхнє зменшення;

г) залишок джерел господарських засобів на початок місяця і їх зменшення?

61. Зробити записи в правій частині рахунка означає:

а) дебетувати його;

б) кредитувати його;

в) відкрити його;

г) закрити його.

66. Зменшення виробничих запасів підприємства записується:

а) у кредит пасивного рахунка;

б) у дебет активного рахунка;

в) у дебет пасивного рахунка;

г) у кредит активного рахунка?


Страниц: 1 2 3 4


 1. Віталій
  25 Ноя 2015 из 18:34 | #1

  До складу рахунків джерел господарських засобів входять:
  а) рахунки забезпечення зобов’язань, рахунок “Резерв сумнівних боргів”;
  б) рахунок “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, рахунок “Доходи від реалізації”;
  в) рахунки власного капіталу, рахунки поточних зобов’язань;
  г) рахунок “Розрахунки з оплати праці”, рахунок “Непокриті збитки”.

 2. Виктория
  01 Ноя 2015 из 23:01 | #2

  Принцип послідовності передбачає:
  а) постійне (щорічне ) застосування підприємством обраної облікової політики;
  б) використання регістрів хронологічного запису господарських операцій;
  в) правильність віднесення доходів і витрат до звітних періодів;
  г) повноту відображення в обліку за звітний період усіх господарських операцій.

  Які з перерахованих понять не є елементами методу бухгалтерського обліку?
  а) оцінка
  б) документація;
  в) фінансова звітність;
  г) зобов’язання.

  Назвіть джерела утворення активів підприємства:
  а) основні засоби;
  б) власний капітал;
  в) виробничі запаси;
  г) грошові кошти.

  Узагальнення інформації про доходи підприємства здійснюється за допомогою рахунків класу:
  а) класу 4 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  б) класу 8 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  в) класу 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  г) класу 2 Плану рахунків бухгалтерського обліку.

  Бухгалтерський баланс складається на підставі:
  а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків;
  б) даних синтетичних рахунків;
  в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків;
  г) первинних документів.

  Натуральні вимірники призначені для:
  а) узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їхнього утворення, процесів і результатів діяльності;
  б) відображення в обліку кількості матеріальних цінностей по однорідних предметах;
  в) для обліку трудових витрат;
  г) обліку дебіторської заборгованості.

 3. 24 Фев 2013 из 18:34 | #3

  Ответ: в (3 дня)

 4. Alenka
  24 Фев 2013 из 18:24 | #4

  спасибо за помощь.

 5. Alenka
  24 Фев 2013 из 18:23 | #5

  Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний представити авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:
  а. 10 днів
  б.1 дня
  в 3 днів
  г. 7 днів

 6. 13 Дек 2011 из 13:16 | #6

  Александр, спасибо, добавил.

 7. Александр
  11 Дек 2011 из 19:29 | #7

  3. Уменьшение стоимости имущества записывается:
  а) в кредит активного счета;
  б) в дебит активного счета;
  в) в дебет пассивного счета;
  г) в кредит пассивного счета;
  Ответ: а)
  22. Оборот по дебету равен:
  а) обороту по кредиту этого счета;
  б) обороту по кредиту корреспондирующего счета;
  в) сумме всех операций, по дебиту этого счета
  г) сумме увеличения активов предприятия
  Ответ: в)
  33. Выберите активы, которые относятся к производственным запасам:
  а) готовая продукция;
  б) основные средства;
  в) денежные средства;
  г) сырье и материалы;
  Ответ: г)
  66. Снижение производственных запасов предприятия записывается:
  а) в кредит пассивного счета;
  б) в дебет активного счета;
  в) в дебет пассивного счета.
  г) в кредит активного счета.
  Ответ г)

 1. Трекбеков пока нет.