Главная > Учеба > Бухгалтерський облік. Тести з відповідями.

Бухгалтерський облік. Тести з відповідями.

Деякі тести з дисципліни “Бухгалтерський облік”.
Якщо маєте інші тести, яких тут не вистачає – чекаю на вашого листа.

3. Уменьшение стоимости имущества записывается:

а) в кредит активного счета;

б) в дебит активного счета;

в) в дебет пассивного счета;

г) в кредит пассивного счета;

4. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку виявляються не оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі і т.п.:

а) документування;

б) оцінка;

в) інвентаризація;

г) подвійний запис?

7. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовується для  реєстрації господарських операцій:

а) калькуляція;

б) оцінка;

в) баланс;

г) документування.

9. Кореспонденцією рахунків називають:

а) вказівку, на яких рахунках відобразити господарську операцію;

б) форму відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

в) взаємозв’язок між рахунками що виникає при подвійному запису господарських операцій;

г) бухгалтерське проведення.

10. Діючий План рахунків складається з:

а) 10 класів;

б) 9 класів;

в) 11 класів;

г) 8 класів.

12. Методом бухгалтерського обліку називається:

а) способи підходу до вивчення та пізнання предмету даної науки;

б) окремі способи та прийоми;

в) способи спостереження за об’єктами обліку;

г) сукупність способів та прийомів, за допомогою яких відображається предмет бухгалтерського обліку.

22. Оборот по дебету равен:

а) обороту по кредиту этого счета;

б) обороту по кредиту корреспондирующего счета;

в) сумме всех операций, по дебету этого счета

г) сумме увеличения активов предприятия

26. З нижче приведеного виділіть джерела власного капіталу:

а) нерозподілений прибуток;

б) кредити банку;

в) кредиторська заборгованість постачальникам;

г) грошові кошти та їх еквіваленти?

28. План рахунків бухгалтерського обліку – це:

а) класифікація загальної номенклатури синтетичних рахунків бухгалтерського обліку;

б) перелік аналітичних рахунків, що використовуються в обліку;

в) сукупність синтетичних і аналітичних рахунків;

г) перелік рахунків, які рекомендовані Міністерством фінансів України.

30. Власний капітал це:

а) основні засоби

б) статутний капітал;

в) грошові кошти;

г) необоротні активи.

32. Рахунки, призначені для руху коштів :

а) пасивні;

б) активні;

в) за балансові;

г) активно-пасивні.

33. Выберите активы, которые относятся к производственным запасам:

а) готовая продукция;

б) основные средства;

в) денежные средства;

г) сырье и материалы;

35. Основним для бухгалтерського обліку є вимірник:

а) грошовий;

б) трудовий;

в) натуральний;

г) якісний?


Страниц: 1 2 3 4


 1. Віталій
  25 Ноя 2015 из 18:34 | #1

  До складу рахунків джерел господарських засобів входять:
  а) рахунки забезпечення зобов’язань, рахунок “Резерв сумнівних боргів”;
  б) рахунок “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, рахунок “Доходи від реалізації”;
  в) рахунки власного капіталу, рахунки поточних зобов’язань;
  г) рахунок “Розрахунки з оплати праці”, рахунок “Непокриті збитки”.

 2. Виктория
  01 Ноя 2015 из 23:01 | #2

  Принцип послідовності передбачає:
  а) постійне (щорічне ) застосування підприємством обраної облікової політики;
  б) використання регістрів хронологічного запису господарських операцій;
  в) правильність віднесення доходів і витрат до звітних періодів;
  г) повноту відображення в обліку за звітний період усіх господарських операцій.

  Які з перерахованих понять не є елементами методу бухгалтерського обліку?
  а) оцінка
  б) документація;
  в) фінансова звітність;
  г) зобов’язання.

  Назвіть джерела утворення активів підприємства:
  а) основні засоби;
  б) власний капітал;
  в) виробничі запаси;
  г) грошові кошти.

  Узагальнення інформації про доходи підприємства здійснюється за допомогою рахунків класу:
  а) класу 4 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  б) класу 8 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  в) класу 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  г) класу 2 Плану рахунків бухгалтерського обліку.

  Бухгалтерський баланс складається на підставі:
  а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків;
  б) даних синтетичних рахунків;
  в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків;
  г) первинних документів.

  Натуральні вимірники призначені для:
  а) узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їхнього утворення, процесів і результатів діяльності;
  б) відображення в обліку кількості матеріальних цінностей по однорідних предметах;
  в) для обліку трудових витрат;
  г) обліку дебіторської заборгованості.

 3. 24 Фев 2013 из 18:34 | #3

  Ответ: в (3 дня)

 4. Alenka
  24 Фев 2013 из 18:24 | #4

  спасибо за помощь.

 5. Alenka
  24 Фев 2013 из 18:23 | #5

  Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний представити авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:
  а. 10 днів
  б.1 дня
  в 3 днів
  г. 7 днів

 6. 13 Дек 2011 из 13:16 | #6

  Александр, спасибо, добавил.

 7. Александр
  11 Дек 2011 из 19:29 | #7

  3. Уменьшение стоимости имущества записывается:
  а) в кредит активного счета;
  б) в дебит активного счета;
  в) в дебет пассивного счета;
  г) в кредит пассивного счета;
  Ответ: а)
  22. Оборот по дебету равен:
  а) обороту по кредиту этого счета;
  б) обороту по кредиту корреспондирующего счета;
  в) сумме всех операций, по дебиту этого счета
  г) сумме увеличения активов предприятия
  Ответ: в)
  33. Выберите активы, которые относятся к производственным запасам:
  а) готовая продукция;
  б) основные средства;
  в) денежные средства;
  г) сырье и материалы;
  Ответ: г)
  66. Снижение производственных запасов предприятия записывается:
  а) в кредит пассивного счета;
  б) в дебет активного счета;
  в) в дебет пассивного счета.
  г) в кредит активного счета.
  Ответ г)

 1. Трекбеков пока нет.